Utställningar på gång

.
2023

Apr-maj     Galleri Ekdahl Karlstad

Sept            Konstforum Norrköping

                   Katrineholms Konsthall