Utställningar på gång

.
2023

Sept           Konstforum Norrköping  30 september – 15 oktober

                   Katrineholms Konsthall 16 september – 19 november