Eksjö Museum 2024

Eksjö Konstförening
20 april - 5 maj
Vernissage 20 april kl. 12-15
Öppettider tisdag - söndag 11-15

Jag ställer ut tillsammans med Sten-Yngve Johansson

De bakåtvända.

Upprinnelsen till de bakåtvända var en målning av en ung man med långt uppsatt hår. Den visade jag på Galleri Sagoy i Malmö 2017. Sedan dess har jag målat åtskilliga nackar och mitt intresse har fördjupats. Sårbarheten och skörheten har tagit plats bredvid det sensuella och det intima. Att betrakta en person som är omedveten om någons blick, som är försjunken eller avslappnad, kanske koncentrerad är ett sätt att närma sig en människa. Paradoxen att en person som vänder ryggen till och inte visar sina ansiktsuttryck kan säga mycket mer om en människas djup och smärtpunkt. Att ömt betrakta en nacke kan vara djupt berörande.
Lena

.