Kommande Utställningar

27 Maj. Event hos Belatchew Arkitekter. Framflyttat till i vinter

25 Maj – Debuterar på Nät galleriet Artely.se

Jan eller Feb 2021 Tranås Konstförening ihop med Lena. Framflyttad till 22??